Centrum Zdrowia LD-MED
Dmowskiego 38, 97-300 Piotrków Tryb. Poniedziałek - Piątek 08:00-18:00 44 30 70 325 Tel. Kom.: 731 240 666

LEKARZ RODZINNY

Lekarz POZ zobowiązany jest do podejmowania działań służących zdrowiu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, znajdujących się w jego zakresie zadań.

Świadczenia udzielane są w godzinach podstawowej działalności POZ, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00, z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy, w miejscu wykonywania praktyki oraz poprzez wizyty domowe, niezależnie od liczby zadeklarowanych świadczeniobiorców.

W stancha nagłych, schodrzeniach ostrych i nagłych zachorowaniach, a także w innych stanach wymagających pilnej interwencji, gdy wymaga tego stan pacjenta, porada udzielana jest w dniu zgłoszenia.

W schorzeniach przewlekłych świadczenia udzielane są w terminie uzgodnionym z pacjentem.

Normy dotyczące liczby świadczeniobiorców

  • Liczba świadczeniobiorców objętych opieką jednego lekarza POZ nie powinna przekroczyć 2750 osób, w tym 1320 osób objętych opieką pediatryczną
  • Lista świadczeniobiorców lekarza POZ nie może być tworzona dla lekarza po stażu podyplomowym, nieposiadającym określonych kwalifikacji.

NASI LEKARZE RODZINNI

Mariusz Gębski

Mariusz Gębski

Zbigniew Wójcicki

Zbigniew Wójcicki

Danuta Kopcik

Anna Strzelczyk

Sławomir Lament