Centrum Zdrowia LD-MED
Dmowskiego 38, 97-300 Piotrków Tryb. Poniedziałek - Piątek 08:00-18:00 44 30 70 325 Tel. Kom.: 731 240 666

PORADNIA BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH

Programy profilaktyczne są dodatkowymi świadczeniami opieki zdrowotnej udzielanymi w ramach umów PÓZ, które mają na celu zapobieganie chorobom, przede wszystkim poprzez wczesne wykrycie czynników mających wpływ na ich powstanie lub wykrycie wczesnych objawów pozwalających na skuteczne leczenie choroby.
Skorzystać z badań mogą osoby spełniające kryteria wskazane w opisach programów poprzez zgłoszenie się do lekarzy i pielęgniarek POZ. Udział w programie jest dla świadczeniobiorców bezpłatny. Świadczenia są finansowane przez Fundusz.

Z programu profilaktyki chorób układu krążenia mogą korzystać świadczeniobiorcy zadeklarowani do danego zakładu, którzy w 2015r. są w 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia i u których dotychczas nie została rozpoznana choroba układu krążenia.

Uwaga! Z programu nie mogą korzystać osoby, które w ostatnich 5 latach korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu CHUK (także u innych świadczeniodawców).

Program profilaktyki chorób odtytoniowych adresowany jest do osób powyżej 18 r.ż. palących papierosy, a w zakresie diagnostyki przewlekłej obturacyjnej choroby płuc – do kobiet i mężczyzn pomiędzy 40 a 65 r.ż., którzy nie mieli wykonywanych badań spirometrycznych w ramach programu POCHP w ciągu ostatnich 36 miesięcy. Z programu tego nie mogą korzystać osoby, u których już zdiagnozowano przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, przewlekłe zapalenie oskrzeli lub rozedmy płuc.

Program profilaktyki gruźlicy skierowany jest do osób dorosłych zadeklarowanych do pielęgniarki POZ w danym zakładzie, którzy w dotychczasowym wywiadzie nie posiadają rozpoznanej gruźlicy, a w szczególności do osób, które miały bezpośredni kontakt z osobami, u których rozpoznano gruźlicę i osób bezrobotnych, bezdomnych, niepełnosprawnych, przewlekle chorych, obciążonych alkoholizmem/lub narkomanią.